Machines
Oogsten
Terug naar hoofdmenu
Machines > Oogsten
Klaarleggen van de grond
Zaaien of planten
Tijdens de groei
Oogsten
Bietenrooier

Dit voertuig verschijnt in het najaar (vanaf oktober) op de velden als de suikerbietenoogst begint.

 

Het is een ontzettend groot toestel, vaak is het eigendom van een loonwerker die het werk uitvoert. Het kost de akkerbouwer ongeveer 285 euro/ha aan loonwerk.

 

Vooraan worden de bieten ontkopt, dat wil zeggen dat de bladeren van de biet worden gesneden door de loofklapper (ontbladeringsmachine). Dat onderdeel moet precies afgestemd worden op het gewas in het veld, want het mag de bladeren niet te diep afsnijden. De biet wordt met rooischaren uit de grond gelicht zonder ze te breken en opgeraapt. Via de egelband aan de zijkant gaat de oogst in de laadbak. Het is de bedoeling zo weinig mogelijk grond mee te vervoeren, vandaar de eerste ruwe zifting in het toestel. Die egelband bevat een reinigingszeef voor het uitzeven van grond en bladeren. Bijgevolg is het van groot belang dat de grond niet te nat is. Want dan blijft er te veel grond aan de suikerbieten plakken.

Bij de oogst moet een goed evenwicht gevonden worden tussen rooiverliezen en grondtarra. Het einddoel is het verschil tussen de gerooide opbrengst en de geoogste tonnenmaat tot een minimum te beperken.

Sommige bietenrooiers zijn vooraan zo breed dat ze zes rijen bieten tegelijk en in 1 beweging kunnen rooien.


Deze toestellen hebben enorm dikke banden. Wanneer ze van het veld komen, brengen ze dan ook heel wat grond op het wegdek. De landbouwers moeten daarom een signalisatie aanbrengen voor het wegverkeer en zo mogelijk het wegdek onmiddellijk opruimen om slippartijen te vermijden.

 

 

Bietenrooier in volle actie. Het ontkoppen van de bieten en het rooien van de wortels gebeuren vooraan in het werktuig.

 


Bietenrooier tijdens een demonstratie. De prestatie van het werktuig wordt nauwlettend in het oog gehouden!

 Print
Zoek
Sitemap
Contact