Gewassen
Akkerbouw
Terug naar hoofdmenu
Gewassen > Akkerbouw
Akkerbouw
Tuinbouw algemeen
Groententeelt
Fruitteelt
Sierteelt
 
Zeer zichtbaar in het landschap

De voederwinning voor de Vlaamse veestapel (gras inbegrepen) neemt in totaal 342.943 ha (2005) in beslag; dit is 54% van het Vlaamse landbouwareaal.

 

Het voeder voor landbouwdieren bestaat uit mengvoer (krachtvoer) en ruwvoer (voedergewassen). Alle voeders die uit de veevoerfabriek komen, worden mengvoeders genoemd. Alle andere voeders worden ruwvoeders genoemd.

 

Het eerste en meest kwaliteitsvolle voedergewas voor herkauwers is gras, daarna volgt maïs. De kuilmaïs telt een areaal van 114.676 ha. Dit wordt vooral aan het rundvee gegeven. Kleinere teelten zijn korrelmaïs (varkensvoer), voederbieten en voedergranen. De oppervlakte van tijdelijke weiden bestemd om af te grazen en om te maaien bedroeg in 2005 in Vlaanderen 52.968 ha, het blijvend weiland met dezelfde bestemmingen 173.346 ha. Van de 34.410 land- en tuinbouwbedrijven die Vlaanderen dat jaar telde, waren er 23.315 met één of meer percelen blijvend weiland, 8.592 hadden tijdelijke weiden. Voedermaïs komt op 19.340 bedrijven voor.

Bij het landbouwareaal dat voor voederproductie wordt ingezet, moet nog een gedeelte van het graanareaal worden geteld, waaronder 38.960 ha korrelmaïs en ongeveer 20.000 ha voedergranen zoals voedertarwe, gerst, haver en triticale.

 

 

Een hooiweide
Vergezicht op graslanden

 

 

 

 

Voederwinning: areaal

 

Voedergewassen
Bedrijven
Oppervlakte
(ha)
Productie (ton)
1995
28.045
174.843
-
2000
23.504
181.962
9.275.752
2005
19.273
169.598
8.223.075

 

 

Voedergewassen-soorten
Oppervlakte 1995
(ha)
Oppervlakte 2000
(ha)
Oppervlakte 2005
(ha)
Voederbieten
6.760
5.236
2.985
Andere wortel- en knolgewassen
267
491
41
Voedermaïs
107.505
113.951
110.961
Andere voedergewassen
3.000
156
659
Groenvoeders
501
227
1.983
Tijdelijke weiden
563809
61.899
226.314
Totaal voedergewasen
147.843
181.962
169.598
Blijvend grasland
186.980
179.561
173.345

 

Andere voedergewassen: daaronder verstaan we de voedergranen (tarwe, gerst, haver, triticale) andere dan de maïs.

 

 

 

 

Spreiding van de voedergewassen

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact