Landschap
De landbouwstreken
Terug naar hoofdmenu
Landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
De landbouwstreken
De landbouwstreken

Ook al is Vlaanderen slechts 13.522 kmĀ² groot, toch zijn er grote landschapverschillen al naar gelang de teelt, de bodem en de geografische en klimatologische verschillen. De verschillende plantaardige en dierlijke productiesectoren hebben zich historisch in functie van de landbouwkundige mogelijkheden van deze landbouwstreken ontwikkeld. 

De kennis van de bodem is dan ook een belangrijke voorwaarde om aan landbouw te doen: welke gewassen kunnen waar en wanneer worden verbouwd? Er zijn immers natte en droge, diepe en ondiepe, warme en koude bodems. België is wereldwijd voorloper geweest inzake bodemkunde. De bodematlas van België, maar ook die van Belgisch Congo, waren de eerste gebiedsdekkende inventarisaties die ooit van de bodems werden gemaakt. Om een bodematlas te maken moeten er op zeer geregelde plaatsen over het gehele grondgebied diepe bodemmonsters worden genomen en onderzocht. Een klus die wij Belgen dus al heel vroeg wisten te realiseren.


De kaart van de landbouwstreken weerspiegelt hoofdzakelijk de aard van de bodem. Op de meest vruchtbare gronden zie je akkerbouwteelten. In de streken met de minst vruchtbare gronden heeft de veeteelt zich sterker ontwikkeld. De legende geeft indicaties over het landbouwkundig gebruik en wordt ook toegepast om de pachtprijzen voor land- en tuinbouw te berekenen.

 

Vlaanderen telt 6 landbouwstreken.

 

 
Print
Zoek
Sitemap
Contact