Landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
Terug naar hoofdmenu
Landschap > Het Vlaamse agrarische landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
De landbouwstreken
Open ruimte

Toen in bepaalde Europese regio's de boeren verdwenen waren, is men pas gaan beseffen wat voor impact deze sector heeft op het uitzicht en het landschap. Het is dus niet toevallig dat de landen die behoorlijk wat inkomsten halen uit toerisme, aan de boeren meer mogelijkheden bieden om het landschap te onderhouden.
Ons landschap is het gevolg van de wijze waarop we met de open ruimte omgaan. Een landschap is een ruimtelijke vertaling van de ontwikkelingen in de samenleving. Er zijn agrarische landschappen, woonlandschappen, wegenlandschappen, industrielandschappen.
De open ruimte die we nog hebben in Vlaanderen is erg divers. Het zijn grotendeels onbebouwde gebieden die gebruikt worden als akker, bos, weiland, speelterrein, park, plein.
Vermits de land- en tuinbouw nog altijd de grootste ruimtegebruiker is het logisch dat de invloed van deze sector op het landschap het grootst is. Al zou je het soms anders vermoeden in dit overvolle Vlaanderen.

 

Ruimtegebruikers in Vlaanderen
1980
1990
2000
2005
totale oppervlakte
13.511 km²
13.522 km²
13.522 km²
13.522 km²
aandeel landbouwgronden
69%
66%
63%
62%
aandeel bebouwde gronden
18%
21%
24%
25%
aandeel andere gronden
(bossen, vennen, heiden, moerassen,
woeste gronden, stranden, duinen, wateroppervlaktes
13%
13%
13%
13%

 Bron: Berekeningen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie op basis van gegevens van het FOD Financiën (Kadaster) en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (landbouwtelling)

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact