Gebouwen
Historische agrarische bouwkunde
Terug naar hoofdmenu
"Waardeering van landelijk architectuurschoon, waaruit de volksbouwtraditie nog zeer sterk spreekt, is een teeken des tijds", Clemens Trefois in 1941
Gebouwen
Historische agrarische bouwkunde
Streekgebonden hoevetypes
Hedendaags bedrijf
Rondleiding op een bedrijf
Historische agrarische bouwkunde

In onze tijd heeft de boerderij en alle bedrijvigheid rond de gebouwen zonder twijfel een belangrijke impact op het landschap. De boer benut het land, bewerkt het en laat het 'opbrengen', letterlijk en figuurlijk, en door zijn landbouwactiviteiten geeft hij mee vorm aan het landschap en bepaalt zo het aanzicht ervan.
In vroegere tijden was dit omgekeerd: het landschap bepaalde in grote mate het uitzicht van de historische bedrijfsgebouwen.


Je vindt tegenwoordig niet meer zoveel oude hoeves in het landschap. De enkele die de tand des tijds hebben doorstaan, vertellen wel een heel interessant verhaal; tenminste als je erin slaagt de agrarische architectuur te ontcijferen. Toch kun je op het Vlaamse platteland of in de dorpskern nog verschillende types van oude hoeves bewonderen.
Niet alleen het landschap bepaalde vroeger het specifieke karakter van elk type, maar juist het samenspel van verschillende elementen creëerden de karakteristieke hoeves die we vandaag de dag graag zien in het landschap.

 

Om welke elementen gaat het?

  • De streek: de natuurlijke rijkdom van de bodem bepaalt de te verwachten oogst en be├»nvloedt dus de grootte van de schuur.
  • De geografie: de inplanting van de gebouwen verschilt naargelang het terrein vlak of hellend was.
  • Het type bedrijfsvoering: bij sommige gemengde bedrijven ligt de nadruk op akkerbouw of op veeteelt.
  • De nabijheid van een bron, een beek of een vijver: interessant als watervoorziening of voor bedrijfskracht. 
  • De nabijheid van een bos levert hout voor de constructie van de gebouwen of sprokkelhout.
  • De diepte van de watertafel kan de bouwtechnische mogelijkheden beperken.
  • De culturele elementen: hoe meer contacten boeren hebben met de stad, hoe meer hun belangstelling groeit voor het uiterlijk of het comfort van hun woning.
  • De functionele elementen: de inrichting van de ruimtes en de inplanting van de verschillende bedrijfsgebouwen ten opzichte van elkaar bevorderen het toezicht en de bereikbaarheid.
  • De kennis van de ambachtslui.

 Print
Zoek
Sitemap
Contact