Landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
Terug naar hoofdmenu
Landschap > Het Vlaamse agrarische landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
De landbouwstreken
Landschapsontwikkeling

De term 'landschapsontwikkeling' verwijst zowel naar het behoud van een typisch landschap als naar de vorming van een 'nieuw' landschap. Er zijn al heel wat locale en regionale initiatieven inzake landschapsontwikkeling. Meestal domineert daarbij het aspect van natuurontwikkeling.
Waar we ons moeten voor hoeden is dat landschapsontwikkeling niet mag worden gestuurd door een drang naar nostalgie. Voor de moderne land- en tuinbouw is dat geen goede zaak. De nostalgische en stedelijke perceptie van hoe het landschap er zou moeten uitzien, strookt niet met de huidige economische realiteit van een landbouwbedrijf. Een voorbeeld.
Hier en daar wordt getracht landschapselementen terug te brengen die echter gerelateerd waren aan een bepaalde soort land- en tuinbouw in het verleden. Het inpassen van die landschapselementen in de huidige bedrijfsvoering voldoet dan dikwijls niet aan de verwachtingen. Met creativiteit en veel goede wil van alle betrokken partners kunnen er genoeg mogelijkheden gevonden worden om nog iets van het landschap te maken.

 
Print
Zoek
Sitemap
Contact