Landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
Terug naar hoofdmenu
Landschap > Het Vlaamse agrarische landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
De landbouwstreken
 
Landschapszorg

De zorg voor het landschap en de omgeving is binnen de sector de laatste jaren sterk toegenomen, dit in de eerste plaats uit eigenbelang, maar evengoed door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Het agrarische gebied of beter gezegd het platteland, moet opnieuw een aantal bijkomende functies op zich nemen, zoals recreatie of reservoir van zuiver water, biodiversiteit, rust en stilte. Daarmee lanceert men het begrip van 'multifunctionele landbouw'. Sommige van die functies worden beschouwd als een extra opdracht voor de hedendaagse land- en tuinbouwer. Dan is het ook logisch dat degene die hiervoor de inspanning levert, er ook wat aan kan verdienen. Dat leidde tot het opstellen van vrijwillige beheersovereenkomsten tussen boer en overheid.

 

Er bestaan intussen diverse soorten van beheersovereenkomsten, elk met een specifiek pakket van maatregelen:

  • voor de aanleg van perceelsranden;
  • ter bestrijding van erosie;
  • voor het onderhoud, herstel en de ontwikkeling van kleine landschapselementen;
  • ter verbetering van de waterkwaliteit;
  • voor het botanisch beheer van graslanden en akkers;
  • voor de bescherming van bedreigde soorten.

Al ruim 3.500 vlaamse boeren werken via een beheersovereenkomst aan de verbetering van natuur, milieu en landschap.

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact