Landschap
De landbouwstreken
Terug naar hoofdmenu
Landschap > De landbouwstreken
Het Vlaamse agrarische landschap
De landbouwstreken
De Duinen

Langs de zee loopt over een lengte van 67 km een strook zandheuvels, dat zijn de duinen. De gemiddelde hoogte van de duinen is minder dan 20 meter. Een uitzondering is de 'hoge Blekker' in Koksijde, die 35 meter hoog is.


De duinen bestaan uit een wit, grijsachtig en zeer doorlatend zand. Het duinzand verplaatst zich voortdurend onder invloed van de wind of het zeewater. De duinen zijn zandig en droog. Je treft er alleen planten aan die bestand zijn tegen de wind, de droogte en het zilte water. De valleien tussen de duinen worden pannen genoemd. Soms kunnen ze vochtig zijn zodat zich een moeras kan vormen.


De duinen zijn uiteraard niet geschikt voor landbouwteelten. Heel wat duinen zijn ingenomen door villabouw en appartementen. 

Antwerpen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
duinen-polders
totaal
duinen-polders
aandeel in vlaanderen
aantal bedrijven
55
1.669
467
2.191
7%
voltijdse arbeidskrachten
121
2.289
570
2.981
6%
granen (ha)
3
176
41
220
15%
nijverheidsgewassen (ha)
2
53
25
80
20%
aardappelen (ha)
1
28
20
49
12%
peulvruchten (ha)
-
<1
<1
<1
18%
voedergewassen (ha)
4
100
20
124
7%
groenten openlucht (ha)
1
10
3
14
5%
sierteelt in openlucht (ha)
-
<1
<1
<1
2%
boomkwekerij (ha)
-
<1
<1
<1
0%
boomgaarden (ha)
<1
<1
3
4
3%
kleinfruit (ha)
-
-
-
-
-
grasland
4
138
20
162
teelten in serres
<1
<1
<1
<1
2%
aantal runderen
1.498
94.362
16.457
112.137
9%
aantal varkens
2.219
417.149
83.837
503.205
9%
aantal schapen
2.085
9.878
670
12.633
13%
aantal geiten
6
1.735
31
1.772
10%
aantal paardachtigen
86
1.394
264
1.744
8%
aantal pluimvee
2.181
1.270.013
587.717
1.859.911
7% 

 

Bron: NIS-tellingsgegevens, 2008



Print
Zoek
Sitemap
Contact