Landschap
De landbouwstreken
Terug naar hoofdmenu
Landschap > De landbouwstreken
Het Vlaamse agrarische landschap
De landbouwstreken
De Polders

De polders liggen landinwaards langs de duinen, op een strook van ongeveer 10 tot 15 km breed. De polders zijn vooral gekend als synoniem voor de eindeloze zware, vruchtbare vlakte van West-Vlaanderen, net voor de kust. Maar er zijn ook polders langs de beide Schelde-oevers voorbij Antwerpen en ook langs de Nederlandse grens ter hoogte van Assenede en Watervliet (Meetjesland) ligt een kleine strook poldergrond.


De polders zijn een vlak en open gebied. Ze zijn bovendien zeer laag gelegen, ongeveer op zeeniveau. Daardoor kan het regenwater niet op een natuurlijke wijze afvloeien. Om wateroverlast te vermijden, is een artificieel ontwateringsysteem uitgebouwd met zeer veel smalle, soms vrij diepe kanalen om de gronden te draineren en het overtollige water naar de zee of in de Ijzer af te voeren. Dat zeer dichte drainagenet van grachten en afvoerkanalen verdeelt de grote vlakte in stroken wat de streek een eigen karakter geeft. Een polderlandschap is door de mens geboetseerd. De oudste polders (zoals die ten noorden van het Meetjesland) vormen een mozaïek van percelen met grillige omtrekken, terwijl de meer recente (zoals de Scheldepolders) een echt dambordpatroon vormen.


Poldergrond is erg rijk aan organische bestanddelen en is zeer geschikt voor de landbouw. De opbrengsten zijn zeer hoog. De polders zijn daarom de meest intens bewerkte gronden van Vlaanderen. Het is een gebied met grote bedrijven van 25-50 ha. Grote graslanden en wijde akkers domineren het vlakke landschap.

 

Antwerpen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
duinen-polders
totaal
duinen-polders
aandeel in vlaanderen
aantal bedrijven
55
1.669
467
2.191
7%
voltijdse arbeidskrachten
121
2.289
570
2.981
6%
granen (ha)
3
176
41
220
15%
nijverheidsgewassen (ha)
2
53
25
80
20%
aardappelen (ha)
1
28
20
49
12%
peulvruchten (ha)
-
<1
<1
<1
18%
voedergewassen (ha)
4
100
20
124
7%
groenten openlucht (ha)
1
10
3
14
5%
sierteelt in openlucht (ha)
-
<1
<1
<1
2%
boomkwekerij (ha)
-
<1
<1
<1
0%
boomgaarden (ha)
<1
<1
3
4
3%
kleinfruit (ha)
-
-
-
-
-
grasland
4
138
20
162
teelten in serres
<1
<1
<1
<1
2%
aantal runderen
1.498
94.362
16.457
112.137
9%
aantal varkens
2.219
417.149
83.837
503.205
9%
aantal schapen
2.085
9.878
670
12.633
13%
aantal geiten
6
1.735
31
1.772
10%
aantal paardachtigen
86
1.394
264
1.744
8%
aantal pluimvee
2.181
1.270.013
587.717
1.859.911
7% 

 

Bron: NIS-tellingsgegevens, 2008Print
Zoek
Sitemap
Contact