Landschap
De landbouwstreken
Terug naar hoofdmenu
Landschap > De landbouwstreken
Het Vlaamse agrarische landschap
De landbouwstreken
De Leemstreek

De leemstreek strekt zich uit van de Franse tot de Nederlandse grens, van west naar oost. De leemstreek ligt onder de zandleemstreek en slechts voor een klein deel in Vlaanderen. Het is verspreid over:


• Bijna de hele provincie Henegouwen;
• De randzones van Waals-Brabant;
• Het noorden van de provincie Namen;
• Het zuidoosten van Vlaams-Brabant;
• Zuid-Limburg; en
• Het noordwesten van de provincie Luik.


De leemstreek bestaat uit twee natuurlijke streken: het Henegouwse en het Haspengouwse. In Haspengouw bestaat de grond uit kiezel vermengd met klei en kalkstof. Het water sijpelt er vrij gemakkelijk door en houdt de grond half vochtig. De leemlaag is gemakkelijk 10 tot 20 meter dik.


In de leemstreek overheerst de leem als grondsoort. Deze leem werd enkele tienduizenden jaren geleden uit de randgebieden van de gletsjers ter hoogte van Polen, Tsjechië en Slowakije door noordenwinden naar onze streken aangevoerd. Deze grondsoort is rijk aan voedende bestanddelen voor de landbouwgewassen. De leemlaag ligt meestal op een doorlatende ondergrond, hetzij op krijt, hetzij op zand. Het regenwater wordt hierdoor voldoende vlot afgevoerd naar de beken en rivieren, zodat de gewassen niet aan wateroverlast lijden.


Een leembodem is dus zeer vruchtbaar en maakt een gebied uitermate geschikt voor akkerbouw. Gesloten vierkantshoeven zijn typisch voor de leemstreek. Dit hangt uiteraard samen met de hoge opbrengsten op de vruchtbare gronden. De leemstreek heeft de grootste oppervlakte cultuurgrond van België. De gemiddelde bedrijfsgrootte bedroeg 25,6 ha in 1991. De meeste bedrijven zijn tussen de 10-50 ha groot. Bijna 25% van de bedrijven is tussen de 30 en 50 ha. De fruitteelt is sterkst aanwezig in de Limburgse leemstreek, dat is de fruitstreek bij uitstek. Op de vele akkerbouwbedrijven is de veeteelt veeleer een nevenactiviteit. In de leemstreek zijn bodemerosie en overstromingen bij zware regenval een probleem.

 

 

Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
leemstreek
totaal
aandeel in vlaanderen
aantal bedrijven
763
219
41
1.247
2.270
7%
voltijdse arbeidskrachten
882
329
53
1.885
3.149
7%
granen (ha)
97
17
3
98
215
15%
nijverheidsgewassen (ha)
37
8
<1
62
107
26%
aardappelen (ha)
10
10
<1
9
29
7%
peulvruchten (ha)
<1
<1
<1
<1
<1
8%
voedergewassen (ha)
21
12
3
23
59
3%
groenten openlucht (ha)
5
7
-
14
26
9%
sierteelt in openlucht (ha)
<1
<1
<1
<1
<1
1%
boomkwekerij (ha)
<1
<1
<1
<1
1
3%
boomgaarden (ha)
7
-
<1
39
46
32%
kleinfruit (ha)
<1
<1
-
<1
<1
33%
grasland
42
11
6
39
98
6%
teelten in serres
<1
<1
-
<1
<1
2%
aantal runderen
26.375
11.593
3.154
28.678
69.800
5%
aantal varkens
41.980
38.149
860
102.435
183.424
3%
aantal schapen
2.373
454
241
1.708
4.776
5%
aantal geiten
237
9
15
30
291
2%
aantal paardachtigen
336
163
20
626
1.145
5%
aantal pluimvee
168.589
197.244
11.235
196.431
573.499
2% 

Bron: NIS-tellingsgegevens, 2008

 

Meer lezen?
De provincie Limburg heeft een artistiek fotoboek gewijd aan de Grote Landschappelijke Eenheden in de provincie. Het boek brengt de verscheidenheid en de pracht van de Limburgse landschappen opeen schitterende manier in beeld. Het heet "elf landschappen in Limburg', te koop in de standaard Boekhandel of meer info op www.limburg.be/milieuennatuurPrint
Zoek
Sitemap
Contact