Dieren
Veeteelt in Vlaanderen
Terug naar hoofdmenu
Dieren
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Veeteelt in Vlaanderen

De land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen boeken samen een productiewaarde of omzet die schommelt rond de 4,6 miljard euro. 2008 was een topjaar met 4,9 miljard euro. Dat is bijna 2 % van de landbouwproductie van de gehele EU. Daardoor mogen we onze land- en tuinbouw terecht betitelen als hoogproductief en intensief.


Meer dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd door de veeteeltsectoren, een derde door de tuinbouwsector en de rest door de akkerbouwsector.

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact