Beleid
vanaf 2000: nieuwe wegen
Terug naar hoofdmenu
Beleid
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
vanaf 2000: nieuwe wegen

De agenda2000 formuleerde nieuwe doelstellingen voor het GLB na de eeuwwisseling:

  • Het vergroten van de marktgerichtheid en het concurrentievermogen van de Europese landbouw. Marktgericht wil zeggen dat men het aanbod beperkt, overschotten wegwerkt of verhindert te ontstaan, de prijs (kunstmatig) hoog houdt en zo onrechtstreekse inkomensgarantie biedt aan de landbouwers;
  • Het verbeteren van de veilige en kwaliteit van de producten;
  • Stabilisatie van de inkomens van de Europese boeren;
  • De integratie van natuur- en milieudoelstellingen in het landbouwbeleid;
  • De ontwikkeling van plattelandsgebieden via projecten.


Print
Zoek
Sitemap
Contact