Beleid
vanaf 2000: nieuwe wegen
Terug naar hoofdmenu
Beleid > vanaf 2000: nieuwe wegen
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
Meer plattelandsbeleid

Sinds de eeuwwisseling wordt binnen het EU-beleid extra aandacht besteed aan het plattelandsbeleid.

 

In de eerste plaats moet de economische competitiviteit van de landbouw verbeteren via herstructurering en een stevig markt- en prijsbeleid. Daarbij gaat veel aandacht naar het verbeteren van het leefmilieu en van de leefkwaliteit in de plattelandsgebieden en het streven naar een diversificatie van economische activiteiten. Ook voedselveiligheid en traceerbaarheid staan hoog op het eisenlijstje van het Europese landbouwbeleid. Dit wordt de eerste pijler genoemd.

 

Maar de landbouw moet zich inpassen aan de maatschappelijke veranderingen. De plattelandsontwikkeling profileert zich vandaag naast het markt- en inkomensbeleid tot een volwaardige tweede pijler van het Europees landbouwbeleid. Het schept kansen voor wie woont en werkt op het platteland om te durven investeren in vernieuwing. Met Europese subsidies kan de stap om innovatief te investeren sneller gemaakt worden. Als gevolg daarvan kan je als burger je boodschappen doen in steeds meer hoevewinkels, kan je genieten van boerennatuur dankzij de beheersovereenkomsten die boeren afsluiten, kan je koken met streekproducten of genieten van een rustbrengend plattelandsarrangement. Print
Zoek
Sitemap
Contact